EN | РУ | 中文
联系表格
类型*
姓名*
电子邮箱*
电话
主题*
信息*
 
Directions to Minthis Hills

联系信息

高尔夫俱乐部
塞浦路斯帕福斯扎达村庄敏睿思山高尔夫俱乐部
邮政信箱:62085,邮编:8060
电话: +357 26 842 200
传真: +357 26 642 776
电子邮箱: golf@minthishills.com

俱乐部
塞浦路斯帕福斯扎达村庄,
邮政信箱:62085,邮编:8060
电话: +357 26 842 222
传真: +357 26 642 776
电子邮箱: clubhouse@minthishills.com

营业时间
高尔夫:
· 07:00 – 17:00 (每天)
酒吧&餐厅
· 周一,周二,周三,周四,周日:08:00 – 18:00
         (最后订餐时间:17:00)
· 周五,周六:08:00 – 18:00

 
 
塞浦路斯
总公司:Pafilia公司
塞浦路斯帕福斯尼寇迪谋麦罗娜大街33号
邮政邮箱:60159
邮编:CY8101
电话:+357 26 848 800
传真:+357 26 934 910
塞浦路斯免费热线电话:8000 6020
利马索尔
307-309
10月28日大道
CY3015 利马索尔
塞浦路斯
电话:+357 25 590 880
电子邮箱: info@pafilia.com
莫斯科
世界贸易中心
俄罗斯莫斯科克拉斯诺普锐斯嫩思凯阿那波勒奈阿12号坡得埃兹得6号1032室
邮编:123610
电话/传真:+7 (495) 258 1970/71
电子邮箱:russia@pafilia.com
中国
6号楼3305
建外SOHO
东三环中路39号
朝阳区
北京市, 中国
电话/传真: +86 186 1115 0291
电子邮箱: info@pafilia.cn.com
SOUTH EAST ASIA
Level 46
Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street
District 1
Ho Chi Minh, Vietnam
T: +84 28 6287 5911
M: +84 122 768 6019
E: b.winter@pafilia.com